Zakres wsparcia

mlodzi_header

ZAKRES WSPARCIA:

Dla 41 uczestników projektu oferowane wsparcie obejmuje:

  • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania – opracowanie Indywidualnych Planów Działania w wymiarze 4h/osobę,
  • Działania z zakresu poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz uczestników projektu – Warsztat aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 24h/grupę,
  • Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu – Pośrednictwo pracy w wymiarze 5h/osobę,
  • Działania ukierunkowane na realizację staży zawodowych dla uczestników projektu – każdy Uczestnik Projektu odbędzie w instytucji/przedsiębiorstwie w województwie kujawsko-pomorskim staż zawodowy (dla uczestników zakwalifikowanych do grupy profesjonalny handlowiec, kierowca autobusu, szkolenia indywidualne – staż w wymiarze 3 m-cy, dla uczestników zakwalifikowanych do grupy nie obejmujących szkolenia zawodowego – staż w wymiarze 5 m-cy). Na zakończenie stażu pracodawcy wystawią opinie, które będą stanowić podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu stażu.

Ponadto dla 17 uczestników projektu oferowane wsparcie obejmuje działania wymienione w powyżej oraz szkolenia zawodowe kwalifikacyjne/kompetencyjne tj.

  • Profesjonalny handlowiec (6 osób) – szkolenie kompetencyjne,
  • prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (6 osób) – szkolenie kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem uprawnień państwowych,
  • szkolenia indywidualne wybrane wybrane w wyniku rozmowy z doradcą zawodowym (5 osób) – szkolenia kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem uprawnień państwowych