Rekrutacja

mlodzi_headerREKRUTACJA:

Nabór do projektu prowadzony będzie w terminie wrzesień-listopad 2017r. na obszarze powiatów chełmińskiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego, toruńskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań informacyjno-rekrutacyjnych zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu w zakładce „Aktualności”.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Warunkiem zgłoszenia się do udziału  w projekcie jest:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikowalności do Projektu przez Kandydata, zawartych w Regulaminie projektu,
 3. Pozytywne zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Specjalistę ds. rekrutacji po rozmowie rekrutacyjnej mającej na celu:
 • określenie motywacji Kandydata do podjęcia zatrudnienia,
 • zweryfikowanie poziomu wykształcenia,
 • zweryfikowanie wyuczonego lub ostatnio wykonywanego zawodu,
 • zweryfikowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • adekwatność projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań.

Zgłoszenia do udziału  w projekcie można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu,
 • za pośrednictwem poczty, firm kurierskich na adres Biura Projektu,
 • na ręce Specjalisty ds. rekrutacji lub Specjalisty ds. obsługi biura projektu podczas spotkań rekrutacyjnych organizowanych na terenie miasta Chełmno.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta rekrutacyjna