Zapytania ofertowe

mlodzi_header

Zapytanie ofertowe z dnia 5 września 2017r. – doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą na sukces”, nr RPKP.08.02.01-04-0001/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 kwota dofinansowania z UE  487.373,00 PLN, okres realizacji projektu 01.09.2017 – 31.05.2018 zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdująca się poniżej:

zapytanie ofertowe doradztwo – pośrednictwo
Wycena usługi – wzór
Dokumentacja z rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe z dnia 6 listopada 2017r. – certyfikowane szkolenia zawodowe

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą na sukces”, nr RPKP.08.02.01-04-0001/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 kwota dofinansowania z UE  487.373,00 PLN, okres realizacji projektu 01.09.2017 – 30.06.2018 zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdująca się poniżej:

Załączniki:
Zapytanie-szkolenia zawodowe
Załączniki do zapytania
Protokół wyboru wykonawcy szkoleń

Zapytanie ofertowe z dnia 6 listopada 2017r. – trener szkolenie Profesjonalny handlowiec

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą na sukces”, nr RPKP.08.02.01-04-0001/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 kwota dofinansowania z UE  487.373,00 PLN, okres realizacji projektu 01.09.2017 – 30.06.2018 zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdująca się poniżej:

Załączniki:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Protokół wyboru wykonawcy szkolenia

Zapytanie ofertowe z dnia 21 grudzień 2017r. – certyfikowane szkolenia zawodowe

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą na sukces”, nr RPKP.08.02.01-04-0001/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 kwota dofinansowania z UE  487.373,00 PLN, okres realizacji projektu 01.09.2017 – 30.06.2018 zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdująca się poniżej:

Załączniki:
Zapytanie – szkolenia zawodowe
Załączniki do zapytania
Protokół wyboru wykonawcy