PO KL

WARSZTATY I DORADZTWO GRUPOWE  W ZAKRESIE PO KL
Realizujemy kompleksowe szkolenia, warsztaty oraz doradztwo grupowe w zakresie realizacji projektów POKL. Zakres tematyczny dostosowywany jest zawsze do potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy, a obejmować może m.in.
• Monitoring projektu,
• Partnerstwo w  projekcie
• Prawidłowość realizacji wydatków w projekcie
• Sprawozdawczość w projekcie
• Ochrona danych osobowych PEFS
• Obowiązki informacyjno-promocyjne
• Zasady prawidłowego dokumentowania wydatków
• Reguła proporcjonalności
• Kwalifikowalność wydatków  w ramach PO KL
• Prawidłowość rozliczeń finansowych
• Rozliczanie czasu pracy personelu w ramach projektów PO KL
• Zasady kontroli oraz nieprawidłowości występujące w projektach.