Rekrutacja

REKRUTACJA:

Nabór do projektu prowadzony będzie w terminie wrzesień-październik 2019r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

WARUNKIEM ZGŁOSZENIA SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST:

Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, wraz z wymaganymi załącznikami.

Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikowalności do Projektu przez Kandydata, zawartych w Regulaminie projektu,

Pozytywne zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Specjalistę ds. rekrutacji po rozmowie rekrutacyjnej mającej na celu:

 • określenie motywacji Kandydata do udziału w Projekcie,
 • zweryfikowanie doświadczenia zawodowego;
 • zweryfikowanie wyuczonego lub ostatnio wykonywanego zawodu,
 • zweryfikowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • zweryfikowanie postawy długotrwałej bierności zawodowej,
 • zweryfikowanie zdezaktualizowanego doświadczenia zawodowego;
 • zweryfikowanie poziomu wykształcenia;
 • zweryfikowanie zamieszkiwania na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
 • zweryfikowanie zamieszkiwania na terenach wiejskich;
 • zweryfikowanie adekwatności projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań kandydata.

Zgłoszenia do udziału  w projekcie można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 40a, pokój nr 4,
 • za pośrednictwem poczty, firm kurierskich na adres siedziby Beneficjenta tj. Głogowo, ul. Łabędzia 29, 87-123 Dobrzejewice,
 • mailowo poprzez przesłanie skanu formularza na adres biuro@akademiaprojektow.eu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy