Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2019r – doradztwo zawodowe

W związku z realizacją projektu pn. „Młodzi-aktywni na rynku pracy, nr POWR.01.02.01-04-0011/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, kwota dofinansowania z UE  514.652,76 PLN, okres realizacji projektu 01.09.2019 – 31.10.2020 zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w odnośniku _zapytanie ofertowe doradztwo:

Zapytanie ofertowe doradztwo

Wycena usługi – wzór

Zaproszenie do składania ofert na realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu Młodzi-aktywni na rynku pracy z dnia 12.12.2019r

Zapytanie

Załączniki do zapytania

Protokół wyboru wykonawców szkoleń w ramach procedury z dnia 12.12.2019r.