Zakres wsparcia

 

HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

ZADANIE – nazwa i opis CZASOOKRES REALIZACJI WSPARCIA MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Wrzesień-październik 2019r. Województwo kujawsko-pomorskie
Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania

Zadanie obejmuje wszystkich 40 uczestników projektu

– w projekcie założono: organizację 4 godzin (1h= 60 minut) indywidualnych sesji z doradcą zawodowym (2 sesje po 2 h  na uczestnika), których celem będzie zdefiniowanie celów zawodowych, ocenę słabych i mocnych stron w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz przygotowanie IPD,

– zajęcia od poniedziałku do soboty,

– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć.

od 25.10.2019

do 9.11.2019

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00

w soboty w godzinach 7.00-17.00

 

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 40a,

sala nr 1

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy:

Zadanie obejmuje wszystkich 40 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację WAPP 18 godzin (1h=45 minut) *3 grupy szkoleniowe;

– zajęcia od poniedziałku do piątku,

– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć, catering oraz materiały szkoleniowe,

Zajęcia w godzinach

9.00-14.00 (3 dni)

I grupa WAPP w terminie 12,13,14 listopada 2019r,

II Grupa WAPP w terminie 26,27,28 listopada 2019r

III Grupa WAPP w terminie 11,12,13 grudnia 2019r.

 

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 40a,

sala nr 1, grupa I i II

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu,

87-100 Toruń

ul. Żółkiewskiego 37/41 sala nr 19, grupa III

Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu:

Zadanie obejmuje wszystkich 40 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w wymiarze 5h (1h=60 minut)*40 osób w zakresie pozyskania przez Uczestników Projektu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika.

listopad 2019 – październik 2020 Województwo kujawsko-pomorskie, miejsce – miasto dostosowane do potrzeb uczestników w wynajmowanych salach
Działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez organizację szkoleń zawodowych lub specjalistycznych kursów

Zadanie obejmuje 15 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację szkoleń takich jak:

·           kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C) z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną ( w tym opłata za realizację kursu, badań lekarskich, badań psychologicznych, pierwsze podejście do egzaminu, catering podczas zajęć teoretycznych) w wymiarze 50h – kat. C, 140h – KWP– dla 5 osób,

·           szkolenia indywidualne wybierane wspólnie z doradcą zawodowym podczas IPD, w wymiarze średnio 180h/osobę ( w tym 5 szkoleń kwalifikacyjnych, 5 szkoleń kompetencyjnych)- dla 10 osób,

– w ramach szkoleń zapewniamy stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78+koszt składek 1,95zł/za każdą zrealizowaną godzinę szkoleniową

Styczeń 2020 – kwiecień 2020 Województwo kujawsko-pomorskie, miejsce – miasto dostosowane do potrzeb uczestników
Działania ukierunkowane na realizację staży zawodowych dla uczestników projektu

Zadanie obejmuje  35 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację 35 staży zawodowych trwających 6 miesięcy realizowanych zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014r. w sprawie jakości staży i Polskimi ramami jakości Praktyk i staży;

– kolejno zaplanowane staży dla II wytypowanych w projekcie grup uczestników:

1) grupa 10 osób – staże 6 miesięczne dla uczestników, którym zaproponowano szkolenie indywidualne,

2) grupa 25 osób- staże 6 miesięczne, dla uczestników, głównie kobiet, posiadających zdezaktualizowane doświadczenie zawodowe z uwagi na długi okres pozostawania w bierności zawodowej,

– w ramach staży zawodowych zapewniamy polisę NNW, badania lekarskie, refundację kosztów dojazdu do miejsca stażu zawodowego, stypendium stażowe w wysokości 1.017,40zł netto.

Listopad 2020r. – październik 2020r. Województwo kujawsko-pomorskie

 

Wszelkich informacji dodatkowych udziela :

Agnieszka Nagórka,

tel. 509-645-468,

 adres mailowy: biuro@akademiaprojektow.eu

 

 

 


Wszelkich informacji dodatkowych udziela :

Specjalista ds. obsługi biura

Agnieszka Nagórka,

tel. 509-645-468,

 adres mailowy: biuro@akademiaprojektow.eu