Rekrutacja

REKRUTACJA:

Nabór do projektu prowadzony będzie w terminie marzec-maj 2019r. na obszarze powiatów aleksandrowskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego, toruńskiego.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Warunkiem zgłoszenia się do udziału  w projekcie jest:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikowalności do Projektu przez Kandydata, zawartych w Regulaminie projektu,
 3. Pozytywne zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Specjalistę ds. rekrutacji po rozmowie rekrutacyjnej mającej na celu:
 • określenie motywacji Kandydata do podjęcia zatrudnienia,
 • zweryfikowanie poziomu wykształcenia,
 • zweryfikowanie wyuczonego lub ostatnio wykonywanego zawodu,
 • zweryfikowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • adekwatność projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań.

Zgłoszenia do udziału  w projekcie można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 40a, pokój nr 4,
 • za pośrednictwem poczty, firm kurierskich na adres siedziby Beneficjenta tj. Głogowo, ul. Łabędzia 29, 87-123 Dobrzejewice,
 • mailowo poprzez przesłanie skanu formularza na adres biuro@akademiaprojektow.eu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy