Zakres wsparcia

 

HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

ZADANIE – nazwa i opis CZASOOKRES REALIZACJI WSPARCIA MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU marzec-maj 2019r. Powiat chełmiński, toruński, grudziądzki, aleksandrowski, wąbrzeski
Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania

Zadanie obejmuje wszystkich 45 uczestników projektu

– w projekcie założono: organizację 4 godzin (1h= 60 minut) indywidualnych sesji z doradcą zawodowym (2 sesje po 2 h  na uczestnika), których celem będzie zdefiniowanie celów zawodowych, ocenę słabych i mocnych stron w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz przygotowanie IPD,

– zajęcia od poniedziałku do soboty,

– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć.

Maj – sierpień 2019r. Miasto Chełmno lub miasto Toruń
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy:

Zadanie obejmuje wszystkich 45 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację WAPP 18 godzin (1h=45 minut) *3 grupy szkoleniowe;

– zajęcia od poniedziałku do piątku,

– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć, catering oraz materiały szkoleniowe,

Czerwiec – sierpień 2019r. Miasto Chełmno lub miasto Toruń
Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu:

Zadanie obejmuje wszystkich 45 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w wymiarze 5h (1h=60 minut)*45 osób w zakresie pozyskania przez Uczestników Projektu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika.

Sierpień 2019 – kwiecień 2020 Miasto Chełmno lub miasto Toruń
Działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez organizację szkoleń zawodowych lub specjalistycznych kursów

Zadanie obejmuje 20 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację szkoleń takich jak:

·           kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C) z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną ( w tym opłata za realizację kursu, badań lekarskich, badań psychologicznych, pierwsze podejście do egzaminu, catering podczas zajęć teoretycznych) w wymiarze 50h – kat. C, 140h – KWP– dla 5 osób,

·           szkolenie komputerowe ECDL w wymiarze 120h/osobę – dla 5 osób,

·           szkolenia indywidualne wybierane wspólnie z doradcą zawodowym podczas IPD, w wymiarze średnio 180h/osobę ( w tym 3 szkolenia kwalifikacyjne, 7 szkoleń kompetencyjnych).

– w ramach szkoleń zapewniamy stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78+koszt składek 1,99zł/za każdą zrealizowaną godzinę szkoleniową

Wrzesień 2019 – grudzień 2019 Miasto Chełmno lub miasto Toruń
Działania ukierunkowane na realizację staży zawodowych dla uczestników projektu

Zadanie obejmuje wszystkich 45 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację 45 staży zawodowych trwających od 3 do 6 miesięcy realizowanych zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014r. w sprawie jakości staży i Polskimi ramami jakości Praktyk i staży;

– kolejno zaplanowane staży dla IV wytypowanych w projekcie grup uczestników:

1) grupa 5 osób – staże 3 miesięczne dla uczestników, którym zaproponowano szkolenie prawo jazdy kat. C+KWP,

2) grupa 10 osób- staże 3 miesięczne dla uczestników, którym zaproponowano szkolenia indywidualne,

3) grupa 5 osób – staże 5 miesięczne dla uczestników, którym zaproponowano szkolenie ECDL,

4) grupa 25 osób- staże 6 miesięczne, dla uczestników, głównie kobiet, posiadających zdezaktualizowane doświadczenie zawodowe z uwagi na długi okres pozostawania w bierności zawodowej,

– w ramach staży zawodowych zapewniamy polisę NNW, badania lekarskie, refundację dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty w kwocie 250zł/miesiąc/osobę, refundację kosztów dojazdu do miejsca stażu zawodowego, stypendium stażowe w wysokości 1.017,40zł netto.

Listopad 2019r. – kwiecień 2020r. Województwo kujawsko-pomorskie, głównie powiat chełmiński, toruński, wąbrzeski, aleksandrowski, grudziądzki.

 

Wszelkich informacji dodatkowych udziela :

Specjalista ds. obsługi biura

Agnieszka Nagórka,

tel. 509-645-468,

 adres mailowy: biuro@akademiaprojektow.eu