Zapytania ofertowe

mlodzi_header

Zapytanie ofertowe z dnia 15 marca 2018r. – doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

W związku z realizacją projektu pn. Praca szansą na sukces – II edycja”, nr RPKP.08.02.01-04-0037/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, okres realizacji projektu 01.03.2018r.-31.03.2019r. zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdująca się poniżej:

Załączniki:

Zapytanie ofertowe doradztwo – pośrednictwo

Wycena usługi – wzór

Dokumentacja z rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe z dnia 28 maja 2018r. – szkolenia zawodowe

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą na sukces – II edycja”, nr RPKP.08.02.01-04-0037/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, okres realizacji projektu 01.03.2018r.-31.03.2019r. zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdująca się poniżej:

Załączniki:

Zapytanie – szkolenia zawodowe

Załączniki do zapytania

Protokół wyboru wykonawcy szkoleń