Zakres wsparcia

mlodzi_header

ZAKRES WSPARCIA:

Dla 45 uczestników projektu oferowane wsparcie obejmuje:

  • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania – opracowanie Indywidualnych Planów Działania w wymiarze 4h/osobę,
  • Działania z zakresu poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz uczestników projektu – Warsztat aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 18h/grupę,
  • Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu – Pośrednictwo pracy w wymiarze 5h/osobę,
  • Działania ukierunkowane na realizację staży zawodowych dla uczestników projektu – każdy Uczestnik Projektu odbędzie w instytucji/przedsiębiorstwie w województwie kujawsko-pomorskim staż zawodowy (dla uczestników zakwalifikowanych do kierowca samochodu ciężarowego, szkolenia indywidualne – staż w wymiarze 3 m-cy, dla uczestników zakwalifikowanych do grupy szkolenie ECDL – staż w wymiarze 5 m-cy, dla uczestników zakwalifikowanych do grupy nie obejmujących szkoleniami zawodowymi – staż w wymiarze 6 m-cy). Na zakończenie stażu pracodawcy wystawią opinie, które będą stanowić podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu stażu.

Ponadto dla 25 uczestników projektu oferowane wsparcie obejmuje działania wymienione w powyżej oraz szkolenia zawodowe kwalifikacyjne/kompetencyjne tj.

  • Szkolenie ECDL na poziomie ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (5 osób) – szkolenie kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem uprawnień państwowych, certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (5 osób) – szkolenie kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem uprawnień państwowych,
  • szkolenia indywidualne wybrane w wyniku rozmowy z doradcą zawodowym (10 osób), z czego dla 7 osób przewidziano szkolenia kwalifikacyjne, dla 3 osób szkolenia kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem uprawnień państwowych.