Zakres i harmonogram wsparcia

 

HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

 

ZADANIE – nazwa i opis CZASOOKRES REALIZACJI WSPARCIA MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Wrzesień-październik 2020r. Województwo kujawsko-pomorskie
Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania

Zadanie obejmuje wszystkich 40 uczestników projektu

– w projekcie założono: organizację 4 godzin (1h= 60 minut) indywidualnych sesji z doradcą zawodowym (2 sesje po 2 h na uczestnika), których celem będzie zdefiniowanie celów zawodowych, ocenę słabych i mocnych stron w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz przygotowanie IPD,

– zajęcia od poniedziałku do soboty,

– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć.

październik – grudzień 2020r.

 

od 2.09.2020 do 31.12.2020

 

w dni powszednie w godzinach 16.00-20.00

 

w soboty w godzinach 7.00-17.00

Województwo kujawsko-pomorskie, miejsce – miasto dostosowane do potrzeb uczestników w wynajmowanych salach

 

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 40a, sala nr 1 (lub informacja w pokoju nr 4-biuro projektu) budynek Chełmińskiego Domu Kultury

lub

87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 37/41 sala nr 19 (lub informacja w sekretariacie) budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego

 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy:

Zadanie obejmuje wszystkich 65 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację WAPP 18 godzin (1h=45 minut) *5 grup szkoleniowych;

– zajęcia od poniedziałku do piątku,

– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć, catering oraz materiały szkoleniowe,

Zajęcia w godzinach

8.00-13.00 (3 dni)

lub 14.00-19.00

I grupa WAPP w terminie 24,25,28 września 2020r,

II Grupa WAPP w terminie 24,25,28 września 2020r,

III Grupa WAPP w terminie 5,6,7 październik 2020r.

IV Grupa WAPP w terminie 28,29,30 październik 2020r.

V Grupa WAPP w terminie 16,17,18 listopad 2020r.

 

 

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 40a,

sala nr 1, grupa I i II

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu,

87-100 Toruń

ul. Żółkiewskiego 37/41 sala nr 19, grupa III,

 

grupy IV i V – miejsce realizacji w trakcie ustalania, z uwagi na prowadzony nabór uczestników

Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu:

Zadanie obejmuje wszystkich 65 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w wymiarze 5h (1h=60 minut)*65 osób w zakresie pozyskania przez Uczestników Projektu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika.

listopad 2020 – październik 2021 Województwo kujawsko-pomorskie, miejsce – miasto dostosowane do potrzeb uczestników w wynajmowanych salach
Działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez organizację szkoleń zawodowych lub specjalistycznych kursów

Zadanie obejmuje 25 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację szkoleń takich jak:

·           kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C+C+E) z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną ( w tym opłata za realizację kursu, badań lekarskich, badań psychologicznych, pierwsze podejście do egzaminu, catering podczas zajęć teoretycznych) w wymiarze 50h – kat. C, w wymiarze 25h – kat. CE, 140h – KWP– dla 10 osób,

·           szkolenia indywidualne wybierane wspólnie z doradcą zawodowym podczas IPD, w wymiarze średnio 180h/osobę (w tym 5 szkoleń kwalifikacyjnych, 10 szkoleń kompetencyjnych) – dla 15 osób,

– w ramach szkoleń zapewniamy stypendium szkoleniowe w wysokości 6,89+koszt składek 1,95zł/za każdą zrealizowaną godzinę szkoleniową

październik 2020 – marzec 2021 Województwo kujawsko-pomorskie, miejsce – miasto dostosowane do potrzeb uczestników
Działania ukierunkowane na realizację staży zawodowych dla uczestników projektu

Zadanie obejmuje  55 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację 55 staży zawodowych trwających 6 miesięcy realizowanych zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014r. w sprawie jakości staży i Polskimi ramami jakości Praktyk i staży;

– kolejno zaplanowane staży dla II wytypowanych w projekcie grup uczestników:

1) grupa 15 osób – staże 6 miesięczne dla uczestników, którym zaproponowano szkolenie indywidualne,

2) grupa 40 osób- staże 6 miesięczne, dla uczestników, głównie kobiet, posiadających zdezaktualizowane doświadczenie zawodowe z uwagi na długi okres pozostawania w bierności zawodowej,

– w ramach staży zawodowych zapewniamy polisę NNW, badania lekarskie, refundację kosztów dojazdu do miejsca stażu zawodowego, stypendium stażowe w wysokości 1.033,68 zł netto.

październik 2020r. – październik 2021r. Województwo kujawsko-pomorskie